20150729_183714

Aktiviteter

Tävlingar, läger och utfärder - på scouterna kan allt hända!

Bli scout nu

Aktiviteter

På våra avdelningsmöten gör vi olika aktiviteter tillsammans. Aktiviteterna följer scoutmetoden som är unikt för scouting.

Scouternas Dag

”Scouternas Dag är en tävling där scouter i Stockholm genomför olika kontroller för att pröva sin scoutkunskaper. Scouting handlar inte om att elda utan att brinna. Men genom att elda snålt eller snabbt eller på andra sätt visa sina färdigheter ökas vår vi-känsla, kreativitet, observationsförmåga och slutlednigsförmåga.

Dessutom kan tävlande sporra oss till att ytterligare öka våra kunskaper.

Under dagen tävlar vi i:
Myrstigen – spårarscouter (8-9 år)
Björnklon – upptäckarscouter (10-11)
Älghornet – äventyrarscouter (12-14)”

Du kan läsa mer om Scouternas dag på Scoutkansliets hemsida!

Scouternas Höstdag

Scouternas höstdag är en årlig tävling i Stockholms scoutdistrikt där vi vanligtvis tävlar i tre grenar; livlinekastning, orientering, och naturspår. I slutet av dagen har vi prisutdelning.

Du kan läsa mer om Scouternas höstdag på Scoutkansliets hemsida!

Scouternas Natt och Träningshelg

Varje höst brukar våra Äventyrare, Utmanare och Ledare delta i den anrika tävlingen Scouternas Natt. Inför tävlingen samlas vi på Påta för en träningshelg.

Du kan läsa mer om Scouternas natt här!

Läger

Att åka på läger med sin patrull eller avdelning är ett riktigt äventyr för de flesta scouter, oavsett hur gammal man är. Varje avdelning i vår kår åker på ett eget helgläger (hajk) varje termin. På sommaren brukar vi åka på ett större läger tillsammans med andra kårer.

Prata med avdelningsledarna om du vill veta vilka läger de planerar för sina scouter under terminen.

Scouternas läger i Sverige och världen

Från att du är upptäckarscout kan du åka på läger i Sverige och världen som anordnas centralt av Scouterna. Det kan till exempen vara en segling i Östersjön med vårt skepp Biscaya eller den utmanande vandringen Explorer Belt någonstans i Europa.

Scouternas läger i Sverige och världen. »

Scoutmetoden

Scoutmetoden är en metod för personlig och social utveckling där vi lär genom att göra i den lilla gruppen, patrullen. Varje scout får möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Våra aktiviteter är utmanande, roliga och spännande.

På Scouternas webbplats kan du läsa om scoutmetodens sju olika delar. »

Scouternas Aktivitetsbank

Scouterna har en egen Aktivitetsbank där alla kan hitta roliga aktiviteter för olika åldrar och med olika teman.

Hitta aktiviteter i Aktivitetsbanken. »