_ZRiEvas

Om vår kår

"Är du en scout med kläm och fart, då är du en av oss såklart!"

Bli scout nu

Om kåren

Hedvig Eleonora Scoutkår är en familjär, modern och ungdomlig scoutkår med gamla anor i hjärtat av Östermalm. Vi samlar ungefär 100 medlemmar och har en verksamhet bestående av veckomöten och utfärder året om.

I scouterna får barn och unga möjlighet att prova på friluftsliv, skogen och naturen på ett sätt som skapar nyfikenhet, säkerhet och mersmak. Våra avdelningar har möte en gång i veckan och rör sig mellan vår lokal vid Tessinparken, spännande platser i den urbana stadsmiljön och i Stockholms fantastiska naturområden. Vilken avdelning man tillhör beror på hur gammal man är och går att läsa mer om under fliken ”avdelningar”.

Det som gör scouting unikt är den sjudelade metod som lägger grunden för all vår verksamhet, scoutmetoden. Scoutlag och scoutlöfte innebär att man följer scoutlagen, som sammanfattad innebär att man strävar efter att vara en bra kompis och respektera andra, och tidigt lär sig reflektera kring värderingar, livsåskådning och känslor. Patrullsystemet är vårt sätt att genomföra vår verksamhet i små grupper, där alla tillåts bli hörda, respekterade och växa. Learning by doing innebär att vi istället för att prata om saker provar på dem. Oavsett om vi gör upp eld, är på paddelhajk eller tränar sjukvård lär vi oss genom att göra, våga misslyckas och på så sätt få chans att reflektera, använda vår kreativitet och pröva på nytt. Stödjande och lyssnande ledarskap praktiseras av oss som scoutledare, men övas också av scouterna då de leder sig själva och andra. Lokalt och globalt samhällsengagemang innebär att vi obundet till politiska partier lär oss att engagera oss i, säga vår mening om och påverka vad som händer i samhället. Friluftsliv är en självklar del av scouting, där vi lär oss om hur man tar hand om sig själv för att både klara av och kunna njuta av att vara ute på tur, men också hur vi tar hand om naturen för att alla ska kunna göra det. Att vi använder oss av ett symboliskt ramverk gör att vi skapar gemenskap, sammanhang och trygghet i till exempel reflektionsrundor, scoutskjortan vi alla har på oss och återkommande lägerteman. Sammantaget skapar vi en verksamhet som syftar till att stärka unga människor i sig själva och i sin relation till natur och friluftsliv. 

Free Being Me: Självkänsla och självbild

Hedvig Eleonora scoutkår har valt att vara en av de första scoutkårerna i landet som väljer att certifiera oss med projektet ”Free being me”, som syftar till att slå hål på kroppsmyter och stärka ungas självbild och självkänsla. I kåren arbetar vi aktivt med att diskutera och ifrågasätta socialt inlärda standarder och ”regler” om hur vi ser våra och andras kroppar ska se ut. I materialet från Free Being Me behandlas hur vi ser på och definierar normer, skönhetstrender både idag och historiskt, samt vad som egentligen är viktigt – vad jag själv tycker om mig som person och min kropp, eller vad andra tycker? Projektet är utformat av WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) men materialet fokuserar lika mycket på att stärka unga killars som tjejers självbild.

 

Är du intresserad av att engagera dig i kåren som scout, ledare eller funktionär? Vår kår välkomnar varmt alla, oavsett ålder och tidigare friluftserfarenhet, som är intresserade av att prova på scouting.