Varmt välkommen på kårstämma för Hedvig Eleonora Scoutkår den 1 juni 2022!

26 maj, 2022 av Anna-Maria Hjorth

Hedvig Eleonora Scoutkår håller den 1 juni 2022 ordinarie kårstämma. Vi ser fram emot att få möta er medlemmar i scoutlokalen för ett fysiskt möte denna omgång. Innan stämman drar igång bjuder vi på en matig middagsmacka för att prata av oss, se till att vi har fått lite energi och startar sedan mötet.


Datum:
1 juni 2022

Tid: Lättare middag 17.30, stämman startar 18.00

Anmälan: Senast 27 maj till
sekreterare@hescout.se


Den ordinarie stämman är
jämte den ekonomiska stämman, kårens högsta beslutande organ och alla kårens medlemmar är välkomna att delta. Du som är scoutledare, kårfunktionär eller utmanarscout förväntas också delta i det direkt efter stämman planerade ledarmötet på vilket vi kommer att se över ledarteamen för det kommande verksamhetsåret, kika på kårgemensamma aktiviteter, Påtadatum och mycket annat. Alla de frågor som ska behandlas på stämman och på ledarmötet därefter, finns med i den bifogade dagordningen.

Inför de val som ska genomföras under mötet har valberedningen, bestående av två personer, gjort sitt yttersta för att utforma ett förslag. Förslaget kommer att tillgängliggöras så snart valberedningen slutfört sitt arbete, de har ännu ett par poster att arbeta fram kandidater till. Känner du dig intresserad av någon funktion inom kåren, eller har övriga frågor finns valberedningens sammankallande, Charlotte Barfod, tillgänglig för att svara på dessa.

Vill du skicka in en motion till stämman? Vänligen gör så senast den 25 maj för behandling och distribution till stämmans deltagare före genomförandet.

 

PDF: Kallelse Ordinarie kårstämma VT 2022

PDF: Valberedningens förslag 2022 HE


Varmt väl
komna önskar
,
Tf Kårordförande Carl Bergmann,
Kårsekreterare
Anna Barfod,
Valberedningens sammankallande
Charlotte Barfod