För ledare

Här finns information och länkar till ledarutbildningar som riktar sig till scoutledare.

Trygga Möten

Scouterna arbetar ständigt för att vår verksamhet ska bli tryggare och säkrare. På Scouternas stämma Demokratijamboree 2012, beslutades att alla ledare ska gå ledarutbildningen Trygga Möten. Scouterna vill att det inte ska finnas några övergrepp i samhället. Genom arbetet med Trygga Möten rustar Scouterna ledare för att våga agera om något händer. Vi vill att det överallt ska finnas trygga möten för unga, alltså möten som är helt fria från övergrepp i alla former.

Trygga Möten är en gratis webbutbildning som finns på Scouternas folkhögskola.

Gå Trygga Mötens webbkurs för scoutledare »

Läs mer om Trygga Möten »

Scoutkåren har fattat beslut att samtliga aktiva ledare, styrelsemedlemmar och funktionärer på nytt ska genomgå den webbaserade kursen senast innan utgången av september 2016, för att under höstterminen kunna genomföra en workshop kring frågorna som berörs i kursen. Detta för att vi önskar ha en öppen och gemensam bild av hur dessa viktiga frågor hanteras av kåren och att alla har samma uppfattning om vad som är ok och inte.

Free being me

Free being me är ett projekt som utvecklats i samarbete mellan WAGGGS och Dove, för att hjälpa unga att aktivt arbeta med att slå hål på skönhetsmyten. Målet är att barn och ungdomar ska erbjudas en möjlighet att stärka sig själva genom att förbättra sin kroppsliga självkänsla och självförtroende.

Vi kommer aktivt att börja arbeta med detta material från hösten 2016 men då materialet är tillgängligt redan nu, samlar vi detta här. Har ni några frågor med anledning av detta, kontakta Anna Barfod.

Ledarguide FreeBeingMe

FreeBeingMe 7-10 år

FreeBeingMe 11-14 år

Ledarutbildningar – ett sätt att utvecklas som person och som ledare

Scouterna jobbar aktivt med att utbilda våra medlemmar, båda unga och vuxna. Utbildning är ett sätt att utmana och utveckla våra medlemmar, samtidigt som det är en kvalitetssäkring för vår verksamhet.

I Scouterna får alla växa, både barn och vuxna. Barn och unga växer av utmaningar i verksamheten på veckomöten, hajker, läger och aktiviteter. Att leda den här verksamheten är i sig utvecklande och utmanande. Men, för att erbjuda ytterligare möjligheter för ledare i Scouterna finns scoututbildningar med fokus på ledarskap och personlig utveckling.

Scouternas folkhögskola driver Scouternas ledarutbildningar. » 

Du kan prata med kåren om det finns möjlighet att få hela eller delar av en scoutledarutbildning betald.