Välkommen till den ekonomiska stämman 2020–2021!

21 september, 2021 av Anna-Maria Hjorth

Hej alla kårmedlemmar!

Nu är det återigen dags för årets ekonomiska höjdpunkt – den ekonomiska stämman!

På Hedvig Eleonora Scoutkårs ekonomiska stämma får vi som är medlemmar i kåren möjlighet att tillsammans bestämma över hur kåren ska bedriva sin verksamhet, till exempel genom att fatta beslut om budget, sommaraktivitet 2022, vilka mål styrelsen bör fokusera på under året som kommer förutom möjligheten att utöva sin demokratiska rätt att yttra sig i egenskap av medlem.

Du anmäler dig  genom att maila till sekreterare@hescout.se senast den 2 oktober.

 


 

Datum: 4 oktober 2021
Dörrarna öppnas: 18.30 för matigare fika
Stämman startar: 19.00 och förväntas pågå till 21.00
Plats: Scoutlokalen på Storskärsgatan 4. Av administrativa skäl sker inget digitalt
evenemang denna gång.

Motionsstopp: Motioner kan skrivas av alla medlemmar i kåren och ska vara inskickade till kårstyrelsen på styrelsen@hescout.se senast en vecka innan mötet, måndagen den 27/9. En guide till hur du som vill förändra något i kåren skriver en  motion hittar du sist i kallelsen – kom ihåg att du också alltid kan fråga styrelsen, en kompis eller en ledare om hjälp!

 

Kallelse Ekonomisk stämma 2021

Önskar du ta del av ytterligare handlingar, kontakta oss på sekreterare@hescout.se!