Scoutpaus – All verksamhet pausas tills v.14

16 mars, 2020 av Anna-Maria Hjorth

Hej!

Efter eftermiddagens nya direktiv från Folkhälsomyndigheten har vi som scoutkår i Stockholmområdet, ett av områdena med störst bekräftad samhällsspridning av COVID-19, valt att pausa vår verksamhet helt i två veckor framåt. Detta gäller samtliga avdelningar.

Det här gör vi för att redan nu märker av ett ökat antal sjukanmälningar från mötena (oss veterligen endast på grund av Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring att vara hemma även vid lindriga symptom) och en svårighet för scoutledarna – som behöver ägna sig åt vård av sjuka barn eller familjemedlemmar, har en högre belastning på arbetet än vanligt och ofta behöver gagna kollektivtrafik för att ta sig till möteslokalen – att just nu hålla möten. Vi prioriterar just nu att ta reda på vad de nya direktiven kring att ”minska sociala kontakter” innebär för oss och vill som scoutkår hitta rätt mellan att minska trycket på sjukvården och att ta upp vår verksamhet så snart som möjligt.

Så fort vi vet mer kring situationen kommer ny information. Tills dess hjälps vi i sann scoutanda att ta gemensamt ansvar för samhället och varandra, och ses därför tidigast vecka 14.