Engagera dig i kåren

Hej förälder eller intresserad!

Vår kår (liksom de flesta andra) bedrivs på ideell basis av de ledare som antagit sig uppgiften att leda och lära barn i vårt lokala samhälle. Vi ledare betalar lika mycket som barnen för att vara med i kåren och allt arbete är oavlönat.

 

De allra flesta av oss är mellan 18 och 35 år, studerar på gymnasiet eller på högskolan, eller är just nyutkomna i arbetslivet. Det blir lätt lite hektiskt med allt vad detta innebär och ofta känner vi att vi skulle vilja ha lite fler armar för att kunna hjälpa till precis så mycket som vi skulle vilja, för att göra verksamheten helt perfekt, för barnen och för oss själva.

Scouting är en livslång ledarutbildning, där de små scouterna lär sig respekt och samarbete i små patruller och genom lek. Successivt blir utmaningarna större, framförallt genom att scouternas egna förväntningar på verksamheten ökar. De får ta mer och mer ansvar, lär sig att säkert arbeta med verktyg som kniv, yxa och såg redan i årskurs 4 och framåt. Det innebär en förståelse för och respekt för andra människor, tänk kring säkerhet och andra viktiga verktyg för livet.

 


HE_png

Är du intresserad av att engagera dig i kåren som ledare? Klicka här!

 

 


Vill du hjälpa oss i vår verksamhet?

Det kan gälla en massa saker, till exempel att följa med till vår scoutstuga under en lägerhelg och hjälpa oss med matlagningen medan vi ledare fokuserar på ett späckat och spännande scoutprogram för ditt barn. Eller kanske vill du engagera dig i vår årliga julbasar som hjälper till att bidra till att kostnaderna kring verksamheten kan hållas så låga som möjligt? Gillar du att klippa gräs, måla eller snickra? Vår scoutstuga Påta där majoriteten av våra läger hålls behöver underhåll och arbetet blir roligare om man är många.

Om du vill veta mer om hur du kan stötta kåren med ditt engagemang, är du varmt välkommen att kontakta oss här!