Medlemsavgift

I medlemsavgiften ingår det mesta av den verksamhet vi genomför. När vi har läger tillkommer oftast en extra avgift, som ska täcka mat och eventuellt specialmaterial för just det specifika lägret.

Just nu är medlemsavgiften i vår kår 700 kronor per år, eller 350 kronor per termin. Föräldrar som är aktiva som ledare i kåren och för våra ledare är avgiften densamma. Alla bidrar till kårens verksamhet genom just avgiften. Genom att betala medlemsavgiften blir du också försäkrad i verksamheten.

Den som betalar sin medlemsavgift blir också medlem i Stockholms scoutdistrikt och Scouterna samt i en av världsscoutorganisationerna, WOSM eller WAGGGS.